Regulamin

Informacje o firmie. Sklep internetowy FajnyPrezent.com prowadzony jest przez firmę JANUS+66projekt.pl Mirosław Bagrowski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 11A/U2 wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 16300/99/S, NIP PL7821307418, REGON 639687723, e-mail : sklep@fajnyprezent.com, tel. 61 870-43-59 Regulamin zakupów.
 1. Sklep internetowy FajnyPrezent.com prowadzi sprzedaż hurtową odzieży reklamowej Fruit Of The Loom, oraz innych upominków reklamowych wraz z wykonaniem nadruków według projektu Zamawiającego.
 2. Odzież reklamowa oraz inne produkty oferowane w sklepie FajnyPrezent.com są fabrycznie nowe – wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej FajnyPrezent.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Zasady zamawiania towarów/usług:
  • Do zakupu nie jest potrzebna rejestracja. Konto zostanie utworzone automatycznie po wypełnieniu wszystkich pól potrzebnych do realizacji zlecenia. Przy następnym zleceniu Zamawiający będzie logowany automatycznie.
  • Zamawiający po wybraniu odpowiedniego produktu musi określić ilość koszulek, kolor, rozmiar oraz zaznaczyć ilość kolorów nadruku z przodu koszulki oraz opcjonalnie z tyłu.
  • Kalkulator po wypełnieniu wszystkich pól pokazuje cenę jednostkową koszulki z nadrukiem.
  • Przewidziane zostały dwie możliwości dostawy zlecenia: wysyłka kurierska na terenie Polski wg ceny podanej w sklepie oraz odbiór osobisty w siedzibie JANUS+66projekt.pl na ul. Katowickiej 11A/U2 w Poznaniu.
  • Czas realizacji zlecenia do 14 dni roboczych od jego opłacenia i ostatecznej akceptacji projektu .
  • Mamy prawo odmówić realizacji zlecenia w cenie wygenerowanej podczas zamówienia w przypadku gdy: Zamawiający źle wycenił koszty nadruku, np. wpisując złą ilość kolorów w stosunku do nadesłanych plików produkcyjnych oraz wizualizacji. W sytuacji kiedy Zamawiający przelał nieodpowiednią kwotę - zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. Ewentualna różnica w kwocie zlecenia musi zostać dosłana przelewem bankowym przed uruchomieniem zlecenia. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje zmienionej kwoty, umowa zostaje rozwiązana. W ciągu 7 dni zostanie dokonany przelew zwrotny na wskazane konto, pomniejszona o prowizję banku – 2.8 % JANUS+66projekt nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki oferowanych towarów u Producentów.
 5. Informacje dotyczące nadruków na zamawianych koszulkach:
  • W zależności od podłoża dopuszcza się możliwość różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE, a faktycznym kolorem na towarze stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 10%. Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor i umiejscowienie.
  • JANUS+66projekt.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do znakowania przez Zamawiającego.
  • JANUS+66projekt.pl nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecicho odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.
  • JANUS+66projekt.pl zastrzega sobie prawo, na co Zamawiający poprzez zlecenie zakupu towaru/usługi wyraża zgodę, do wykorzystania produktów oznakowanych grafiką zleconą przez zamawiającego w materiałach reklamowych JANUS+66projekt.pl, na stronie internetowej FajnyPrezent.com lub 66projekt.pl jako próbek możliwości technicznych co do jakości i technik znakowania oraz jako elementów ekspozycji JANUS+66projekt.pl na targach branżowych.
 6. Sposoby płatności:
  • Przelewem on line – forma płatności za pośrednictwem Przelewy24 obsługiwana przez DialCom24 Sp. z o.o.
  • Przelewem – forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu towaru/ usługi, Zamawiający otrzymuje mailem fakturę pro-forma z numerem rachunku bankowego. Opłacone zamówienie przekazywane jest do realizacji.
 7. Sposoby dostawy:
  • Przesyłki dostarczane są odpłatnie firmą kurierską lub Pocztą Polską we wskazane miejsce w Polsce.
  • W przypadku wysyłki zamówionego towaru/usługi w kilka miejsc doliczana jest opłata transportowa.
  • JANUS+66projekt.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany przy składanym zamówieniu kontaktujemy się z kupującym aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
 8. Zwroty i Reklamacje - Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenckich (z dnia 2.03.2000r.)
  • Klient ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem jest zwrot towaru bez jakichkolwiek uszkodzeń i oznak użytkowania.
  • Możliwość wymiany oraz zwrotu towaru nie dotyczy produktów „spersonalizowanych”, indywidualnych wykonanych prawidłowo, zgodnie z zamówieniem (art.10 ust.3 pkt.4-5).
  • Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru/usługi bezzwłocznie po odbiorze.
  • W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona, Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Zamawiającego praw do reklamacji.
  • Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub nie zgodny z zaakceptowanym zamówieniem.
  • Reklamacji nie przyjmujemy na kolory koszulek wybranych z oferty sklepu, mogą się one nieznacznie różnić od rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane.
  • Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 7 dni od dostarczenia towaru. (Zamówiony towar po znakowaniu traci gwarancję producenta)oraz w przypadku odsprzedaży towaru/usługi kolejnemu odbiorcy.
  • JANUS+66projekt ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
  • Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawie muszą dotrzeć do JANUS+66projekt.pl w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związanego ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia i dostawy reklamowanego towaru.
  • Odpowiedzialność JANUS+66projekt.pl z tytułu wad towaru/usługi obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania. Odpowiedzialnością JANUS+66projekt.pl nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność JANUS+66projekt.pl zawsze ograniczona jest do zapłaconej ceny netto reklamowanego towaru/usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.
  • Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (SĄD ARBITRAŻOWY IZB I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Św. Marcin 24 lok. 402 61-805 Poznań) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 9. Ochrona danych osobowych:
  • Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu FajnyPrezent.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów, składa ofertę kupna określonego towaru/usługi na warunkach podanych w opisie produktu.
  • Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego jest JANUS+66projekt.pl z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowicka 11A/U2.
  • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zamówionych towarów do Klienta.
  • Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
  • Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem Przelewy24 za nabywane towary/usługi przekazywane są spółce DialCom24 Sp. z o.o. Adres firmy: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. Wpisana do KRS pod nr 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000,00 PLN.
 10. Postanowienia końcowe:
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie FajnyPrezent.com. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

autoresponder system powered by FreshMail
 

PORADNIK PREZENTOWY:
Zapisz się do naszego poradnika. Już nigdy nie będziesz głowił się nad pomysłami na prezent!
Do tego otrzymasz stałą
super zniżkę na cały asortyment!

autoresponder system powered by FreshMail
 

autoresponder system powered by FreshMail